آشنایی با برخی از اعضای خردمداران

دکتر سید جواد هاشمی

دکتر سید جواد هاشمی

استاد دانشگاه

سمت  مشاور وزیر و مدیر کل امور استانها

سوابق تحصیلی :
ـ لیسانس فلسفه
ـ لیسانس علوم سیاسی
ـ اتمام فوق لیسانس مدیریت پرسنلی (اتمام پایان‌نامه)
ـ فوق لیسانس جامعه شناسی
ـ دکترای جامعه شناسی

سوابق کاری:
ـ مدیر کل امر به معروف و نهی از منکر کل کشور (مبارزه با منکرات) کمیته انقلاب اسلامی
‌ـ مدیر کل تشریفات و امور اعطای نشانهای دفتر رییس جمهور
ـ مشاور و مدیرکل حوزه دفتر رئیس جمهورو پیگیری های ویژه
ـ مشاور و مدیرکل دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری
ـ عضویت در کمیسیون و کمیته‌های مختلف دیکر
ـ مسئول ایجاد هماهنگی بین دفتر و نهاد ریاست جمهوری ـ مسئول ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی کشور، سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با تبلیغات برنامه اول توسعه
ـ عضو شورای تحول اداری نهاد ریاست جمهوری
ـ عضو کمیته برنامه‌ریزی نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری و هسته مرکزی گزینش
ـ عضو کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل نهاد ریاست جمهوری

مهارتها:
– تدریس در دانشگاههای علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه شاهد و انجام پژوهش‌ها و تحقیقات علمی اجتماعی

ابوالفضل ظهوریان

ابوالفضل ظهوریان

پژوهشگر

متولد فریمان

کارشناسی ارشد حسابداری

مخترع مولد جریان متناوب با بازده بالا

نویسنده کتاب سيستم ارزيابي شخصيت

کارشناس دفتر امور استانها

توانمند در حسابداری، حسابرسی، مدیریت، توسعه فناوری اطلاعات